Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978-604-9951-63-3

Giáo trình Khoa học quản lý

NXB Thanh niên, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phạm Việt Hùng - ĐHTDTTBN (Chủ biên), Nguyễn Thu Hường - ĐHTDTTBN, Nguyễn Đình Chung - ĐHTDTT BN, Tống Thị Thu Hiền - ĐHTDTT BN, Phạm Hùng Việt - ĐHTDTT TPHCM, Phạm Việt Đức