Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-66-3676-2

Chẩn đoán và điều trị Xuất huyết tiêu hóa

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Phan Trung Nam, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trương Xuân Long, Lê Trọng Bỉnh, Trần Văn Huy (Chủ biên), Lê Minh Tân, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung