Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân

Household survey: Unconditional cash grants implementation in Ha Tinh, Quang Binh and Quang Tri province

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Võ Chí Tiến

Quy trình hỗ trợ bằng tiền mặt không điều kiện sau thiên tai

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh; VÕ Chí Tiến, Hoàng Mạnh Quân

Unconditional cash grants implementation process flood recovery in Vietnam

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh; Võ Chí Tiến, Hoàng Mạnh Quân

Current situation and orientation for socio and economic developments of isolated areas at Quang Trach district, Quang Binh province

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Trương Tấn Quân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Huân; Ngô Mậu Dũng; và CTV

Thực trạng và một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng cồn bãi huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Huân; Ngô Mậu Dũng; và CTV

Giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn

NXB Nông Nghiệp, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Trung Tâm PTNT Miền Trung: Một Số Kinh Nghiệm Từ Thực Tiễn Hoạt Động

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân