Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đình Phùng
(600000.0418)

Giáo sư - Tiến sĩ

186

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

44

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đình Phùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  93 Lê Đại Hành, Phường Tây lộc .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0978306147
  Email: phung.ledinh@huaf.edu.vn; ldphung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2011
  Giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương Pháp Thí Nghiệm trong Chăn Nuôi Thú Y; Giống Vật Nuôi; Dinh dưỡng và môi trường chăn nuôi; Phương Pháp Nghiên Cứu Định Lượng; Viết Khoa Học;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giống vật nuôi; Dinh dưỡng và môi trường chăn nuôi; Chất lượng thịt.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 1996)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/2009 Phó trưởng Phòng - Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/12/2014 Phó trưởng Phòng - Phó trưởng phòng KHCN&HTQT; Trưởng Phòng - Trưởng phòng KHCN&HTQT Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/04/2018 Trưởng Bộ môn Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/04/2018 Đến : 01/02/2020 Phó Hiệu trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2020 Đến : Phó Hiệu trưởng - Phụ trách nghiên cứu khoa học và HTQT; Phó Hiệu trưởng - Phụ trách khoa học và Hợp tác Quốc tế Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học sư phạm - huế Ngôn ngữ Anh 1996
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Chăn nuôi - Thú y 1997
  Tiến sĩ Chăn nuôi - Thú y 2009