Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hóa sinh y học tập 1

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hương (Chủ biên), Phù Thị Hoa, Hoàng Cao Thắng, Dương Thị Bích Thuận, Phan Thị Minh Tâm, Nguyễn Minh Quang, Lê Thị Ánh Ngọc, Phạm Thăng Long

Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho Cán bộ Y tế thôn bản

NXB Y học, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Phạm văn Lình, Hoàng Thị Thu Hương