Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên. 250 trang

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Xuân Bình

ISBN

Phát triển nuôi trồng thủy sản với giảm đói nghèo vùng đầm phá Thừa Thiên Huế

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Xuân Bình