Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Xuân Bình
(300000.0413)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

25

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Xuân Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: txbinhxhh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xa hoi hoc Ly luan Chinh tri

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội học Chinh tri hoc

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1995 Đến : Trưởng Khoa Bộ môn Môi trường - Phát triển cộng đồng - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Triết học 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Xã hội học 2000
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Xã hội học 2005