Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cơ học lượng tử nâng cao

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Quý Thông (Chủ biên)