Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-207-6

CÂY KHOAI LANG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI LANG ĂN LÁ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Trần Văn Tý

978-604-337-257-1

Trồng cây cà gai leo (solanum hainanense) theo tiêu chuẩn GACP-WHO

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Tiến Long (Ckcn) (Chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông, Thái Thị Huyền, Dương Thanh Thủy

978-604-974-085-5

Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Hoàng Văn Nam (Chủ biên), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung