Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Thiết kế lan can cho cầu Kho Rèn tại thành phố Huế

2021 - 2022
Hình thức: Lan can cho cầu Kho Rèn tại thành phố Huế với ý tưởng “Những trái tim Huế, tri ân nghệ sĩ Điềm Phùng Thị”
Quy mô: Thành phố Huế
Địa chỉ áp dụng: Cầu Kho Rèn, trục đường Trần Phú
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính), Trần Thành Nhân (Chính)