Tin tức - Thông báo

Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế

- Người sử dụng là các nhà khoa học, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu khoa học tại file đính kèm.
- Người quản trị về Cơ sở dữ liệu khoa học của các Trường thành viên, Khoa, đơn vị trực thuộc vào trang: csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/backend để thao tác dữ liệu. Tài khoản đăng nhập được giữ nguyên như trước đây đã cấp. Nếu không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ Ban KHCN&QHQT hoặc vào mục Câu hỏi thường gặp trên trang chủ để được hổ trợ.

Ban KHCN&QHQT

FILE ĐÍNH KÈM:
     HDSD_CSDL.pdf