Dữ liệu Nhà khoa học

Tống Thị Hải Hạnh

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tống Thị Hải Hạnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm Huế - 102 Phùng Hưng, Thành Phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976424039
  Email: haihanhhuaf@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên,biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2005
  Thạc sĩ 2010