Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Thu Thanh
(600000.0022)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Thu Thanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  8 Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dinhthuthanh@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa đại cương

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trưởng Bộ môn - hóa - Khoa Cơ Bản Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn hóa
  Từ : 01/03/1993 Đến : 01/12/1995 Tổ bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa cơ bản, trường Đại học Nông Nghiệp 2
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/03/2008 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên khoa Hóa, trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/04/2008 Đến : Tổ bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa Cơ bản trường Đại học Nông Lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư Phạm Huế Hoá học 1992
  Thạc sĩ Đại học Huế Hoá học 1999