Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Duy Ý
(400000.0069)

Thạc sĩ

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Duy Ý
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  31 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3832838; 0983940464
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá vô cơ

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1986 Đến : 01/06/1988 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tập sự cán bộ thí nghiệm Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/07/1988 Đến : 01/04/2005 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ thí nghiệm Khoa Hóa, Trường Đaiọ học Sư phạm Huế
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/05/2011 Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM chuyển ngạch Giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1986
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1996