Dữ liệu đề tài

DHH2019-08-10

Phân lập một số hợp chất và thử hoạt tính sinh học của hạt cây máu chó (Knema corticosa Lour.)

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tý, Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn

DHH2019-03-127

Nghiên cứu điều chế chất bán dẫn SnO2/cacbon và ứng dụng trong phát hiện khí độc

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Lê Quốc Thắng, Ngô Duy Ý, Hoàng Thị Trang

DHH2016-03-86

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn, Phạm Việt Tý