Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Thanh Nhàn
(400000.0070)

Tiến sĩ

29

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Thanh Nhàn
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  23 Đặng Văn Ngữ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0982208193
  Email: nhandang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa học các hợp chất tự nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa học các hợp chất tự nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/02/2008 Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự ngạch giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : Trưởng Bộ môn - Hoá Hữu cơ Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 2005
  Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, ĐHH Hóa hữu cơ 2020