Dữ liệu Nhà khoa học

Trịnh Đông Thư
(400000.0386)

Tiến sĩ

28

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trịnh Đông Thư
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  22 Trương Gia Mô, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905439528
  Email: trinhdongthu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp dạy học Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1997 Đến : 01/12/1998 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng viên tạo nguồn , Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/1999 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, Khoa Simnh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/07/2011 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế Ngôn ngữ Anh 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1996
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa Học Huế Sinh học 2000
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Sinh học 2008