Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Trễ

Tiến sĩ

1

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Trễ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  11/ kiệt 280 Phan Bội Châu, t/p Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: (054) 3845067
  Email: lethitredhsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh thái học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh thái học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thực vật, Sinh thái học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thực vật, Sinh thái học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2003