Dữ liệu Nhà khoa học

Tạ Thị Kim Nhung
(400000.0231)

Thạc sĩ

20

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Tạ Thị Kim Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  phòng 620, khu B, chung cư Xuân Phú, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0982988853
  Email: tathikimnhung@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non, dinh dưỡng trẻ em

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  dinh dưỡng trẻ em, sinh lí trẻ em, giáo dục môi trường, học thông qua chơi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (DELF B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2005 Đến : 01/02/2006 Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa GDTH Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/03/2009 Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2009 Đến : 01/05/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Bộ môn GDMN Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Sinh học 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Sinh học 2004