Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hương Giang
(400000.0224)

Thạc sĩ

15

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  30 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: giangnguyenhuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Hệ quản trị CSDL; Khai phá dữ liệu (Data Mining); Công nghệ phần mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cơ sở dữ liệu; Khai phá dữ liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/07/2003 Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Biên chế tập sự Khoa Tin học , Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/08/2004 Đến : Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ ĐHSP TP. Hồ Chí Minh Tin học 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa Học Huế Khoa học máy tính 2005