Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Hùng
(400000.0405)

Tiến sĩ

67

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Kiệt 3 Vân Dương , Thuỷ Vân , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985555400
  Email: nguyenthanhhung@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học, kỹ năng sống

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Trung (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/03/2005 Tổ Giáo dục học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tâm Lý, giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2006 Tổ Giáo dục học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự khoa Tâm Lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Tâm lý Giáo dục Tổ Giáo dục học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tâm Lý Giáo dục Trường ĐHSP Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học giáo dục 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc Giáo dục học 2014