Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Đỗ Quỳnh Trâm
(900000.0219)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Đỗ Quỳnh Trâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: pdquynhtram@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy các môn kỹ năng; phương pháp giảng dạy tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đào tạo giáo viên tiếng Anh; Phát triển chuyên môn; Ứng dụng thuyết văn hoá xã hội vào công tác đào tạo giáo viên tiếng Anh, phát triển chuyên môn và đổi mới giáo dục;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Sư phạm Tiếng Anh 2002
  Thạc sĩ Bỉ Giáo dục học 2007