Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Hồng Anh
(900000.0260)

Tiến sĩ

3

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Hồng Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  19/9 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Vĩnh Ninh , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543846970
  Email: phonganh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Trưởng Bộ môn - Ngôn ngữ học Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1999
  Thạc sĩ ĐH Queensland, Úc Ngôn ngữ học 2003
  Tiến sĩ New Zealand Ngôn ngữ học 2014