Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thu Hạnh
(900000.0238)

Tiến sĩ

11

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hạnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  52 Trần Cao Vân , Phú Hội , Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: htthanh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương Pháp giảng dạy tiếng Pháp-Dịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và nhân văn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1998 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Tổ phó chuyên môn - Tổ Phiên Biên dịch-Văn học-Văn hóa; Phó trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng - Biên phiên dịch; Trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng - Biên phiên dịch Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Lille, CH Pháp Ngôn ngữ Pháp 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 1998
  Tiến sĩ Đại học Charles de Gaulle-Lille3, CH Pháp Ngôn ngữ Pháp 2012