Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Ba
(900000.0114)

Tiến sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Ba
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  309 Điện Phiên Phủ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthithuba@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp Văn học Pháp hiện đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp Văn hoá, văn học Pháp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/03/2020 Đến : Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tiếng Pháp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Pháp 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Giáo dục học 2004
  Thạc sĩ Đại học Pau et des Pays de l’Adour, Pau, Pháp. Văn học 2015
  Tiến sĩ Trường Đại học Pau và xứ Adour, Cộng hòa Pháp Văn học 2021