Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đặng Mỹ An
(900000.0253)

Thạc sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Đặng Mỹ An
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  57 NGUYEN KHOA CHIEM , AN CỰU , HUE , THUA THIEN HUE .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0902817750
  Email: hdmyan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Nhật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Nhật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/03/2008 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/03/2009 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2009 Đến : Phó trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn - Biên - Phiên dịch Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên khoa NN và VH NB
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2006
  Thạc sĩ Nhật Bản Ngôn ngữ Nhật 2013