Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đặng Bảo Thuyên
(140000.0004)

Thạc sĩ

24

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

26

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đặng Bảo Thuyên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  XÃ Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 2460061; 0914242899
  Email: bthuyen906@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan trắc và phân tích môi trường nước,nước thải

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá Phân tích, Quan trắc môi trường nước và nước thải

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2002 Đến : 01/11/2007 Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm TNMT&CNSH
  Từ : 01/01/2008 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Công nghệ Môi trường Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó trưởng Bộ môn
  Từ : 01/04/2012 Đến : Giám đốc Trung tâm Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Hoá học 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Hoá học 2007