Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Trinh
(130000.0033)

Tiến sĩ

19

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trinh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905780320
  Email: nguyenhongtrinh83@gmail.com, nthtrinh@hueuni.edu.vn, trinhnth@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Tiếng Đức (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2016 Đến : Phó trưởng Khoa - Phó Khoa trưởng Khoa Luật Quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Phó Khoa trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2001
  Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế 2010
  Tiến sĩ Nước Pháp Luật quốc tế 2015