Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Nam
(200000.0042)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Nam
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  15/2 La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntnam@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ thống thông tin, Kho dữ liêu,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ Thông tin, chuyên ngành: Hệ thống thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Đào tạo và Công tác sinh viên daotao@
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Ban Đào tạo và Công tác sinh viên - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ
  Từ : 01/09/2003 Đến : 01/12/2004 Ban Quản lý khoa học - Đối ngoại Đại học Huế Chuyên viên
  Từ : 01/12/2004 Đến : 01/01/2008 Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2011 Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
  Từ : 01/01/2011 Đến : 01/07/2016 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Nghiên cứu và phát triển phần mềm Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên Tổ nghiên cứu và phát triển phần mềm
  Từ : 01/08/2016 Đến : Ban Đào tạo - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác đào tạo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ khoa học Đại học Ghent Công nghệ thông tin 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học máy tính 2009