Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh
(400000.0227)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  40 Bao Vinh, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: npxquynh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy, Hệ QT CSDL, Kỹ năng lập trình

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy, Hệ chuyên gia, Cơ sở dữ liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2012 Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/06/2012 Đến : Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2008
  Thạc sĩ Trường Đại hoc Khoa học Huế Khoa học máy tính 2010