Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Quý Hương
(400000.0052)

Thạc sĩ

25

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Quý Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  Kiệt 46/4, Dương Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905655569
  Email: quyhuong1804@gmail.com; dqhuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa vô cơ, Thực hành hóa vô cơ, Thực hành Hóa công nghệ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa vô cơ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2010 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự
  Từ : 01/03/2011 Đến : Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên khoa Hóa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 2010