Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Tú
(140000.0015)

Đại học

47

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

32

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Tú
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  , Thuận Hòa , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0984775805; 0397687210
  Email: tttu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Khoa học Môi trường - Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường - Vi sinh môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Nghiên cứu vật liệu xử lý nước thải, đất ô nhiễm - Ứng dụng CNSH trong xử lý nước thải và đất ô nhiễm. - Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. - Biến đổi khí hậu. - Truyền thông môi trường. - Vi sinh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/03/2012 Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
  Từ : 01/03/2012 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Khoa học môi trường 2006
  Thạc sĩ Đại học Khoa học, Đại học Huế Khoa học môi trường 2010
  Đại học Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2012