Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hà
(400000.0404)

Thạc sĩ

18

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Khoa Tâm lý - Giáo dục - ĐHSP Huế - 34 Lê Lợi -Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenhatlgd2008@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 2012