Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Viết Thông
(110000.0056)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Viết Thông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  56 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543849675; 0914202264
  Email: nguyenvietthong.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thể Dục

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thể Dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1980 Đến : 01/03/1983 Giảng viên các môn TDTT Trường Đại học Tổng hợp Huế
  Từ : 01/03/1983 Đến : 01/04/1985 Bộ đội thuộc đơn vị C15, E165, F312 Quân đoàn 1
  Từ : 01/06/1985 Đến : 01/07/1995 giảng viên TDTT Trường Đại học Tổng hợp Huế
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/12/1998 Giảng viên Trường Đại học Đại cương - ĐH. Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Điền kinh - Thể dục Bộ môn Điền kinh - Thể dục - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Trung cấp Trường Đại học TDTT TW 1 Thể dục Thể thao 1980
  Đại học Trường Đại học TDTT TW 1 Thể dục Thể thao 1991