Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hải Yến
(110000.0049)

Thạc sĩ

15

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hải Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Tổ 1Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế , Thủy Dương , Hương Thủy , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0969665757
  Email: lehaiyen.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  SP TDTT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  SP TDTT

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2009 Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên, viên chức thử việc
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/10/2010 Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Lý luận chuyên ngành - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Sư phạm Giáo dục Thể chất 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục Thể chất 2014