Dữ liệu Nhà khoa học

Đàm Thị Huế
(600000.0036)

Khác

1

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đàm Thị Huế
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2010 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Được truyển dụng vào Trường Đại học Nông Lâm - Huế. Công việc chính được phân công là tham gia giảng dạy.
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ ĐH Humboldt, Berlin, Đức Nông nghiệp 0000
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Huế Khoa học cây trồng 2008
  Khác Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2012