Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Phương Chi
(900000.0210)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Phương Chi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  13 Ngô Thế Vinh , Thủy Phương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0913 539 142
  Email: lethiphuongchi159@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2010 Đến : 01/06/2015 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/07/2015 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Phó trưởng phòng, giảng dạy tiếng Anh
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Giáo dục học 2013