Dữ liệu đề tài

QT-DA

Promoting multi-stakeholders’ collaboration on climate ambition in Vietnam

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Mai Ngọc Châu, Trần Ngọc Tuấn, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Thị Phương Chi

DHH2016-07-22

Áp dụng phương pháp đánh giá thường xuyên trong dạy và học các học phần kỹ năng thực hành tiếng tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Đặng Thị Cẩm Tú, Lê Lâm Thi, Lê Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)