Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Lạc
(800000.0020)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lạc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trưởng Phòng KHTC

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1997 Đến : 01/01/2002 Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán viên
  Từ : 01/01/2002 Đến : Trưởng Phòng; Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Kế hoạch Tài sản Tổ Kế hoạch tài chính và Tài sản - Phòng Kế hoạch - Tài chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Phòng KH-TC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2004