Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bá Tường
(800000.0001)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Bá Tường
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  5/20 La Sơn Phu Tử, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543529139; 0914215457
  Email: nbtuong2008@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Tổ chức - Nhân sự Tổ Tổ chức - Nhân sự - Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Công tác Tổ chức - Nhân sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2007