Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thị Lan Hương
(700000.0115)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Thị Lan Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  6/84 Lê Thánh Tôn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3527614; 0932.468.203
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2005 Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2009 Phó trưởng Phòng - Đào tạo - Công tác sinh viên Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên, Phó trưởng phòng
  Từ : 01/01/2009 Đến : Trưởng Phòng - Tổ chức - Hành chính; Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ; Đảng ủy viên Trường Đại học Nghệ thuật.
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Huế Hội hoạ 1992
  Thạc sĩ Trường ĐHSP - Đại học Huế Quản lý giáo dục 2011
  Đại học Trường ĐHNN - Đại học Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh 2012