Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Bình
(300000.0091)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  202-B2 Chung cư Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543931235; 0905382345
  Email: ntbinh.tt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ thông tin

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mạng máy tính

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ TNTT-QLĐHM Tổ Tài nguyên thông tin - Quản lý điều hành mạng - Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  Từ : 01/11/2012 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Quản lý và điều hành mạng; Phó trưởng Phòng - Phòng KHTC-CSVC Tổ Quản trị - Cơ sở vật chất - Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NCV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 0000