Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hà Đông
(400000.0254)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hà Đông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  15/27 Văn Cao, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914063677
  Email: ddoongsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1994 Đến : 01/07/1996 Cán bộ Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/07/1996 Đến : 01/01/1999 Hợp đồng tại Khoa Tin học Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/10/2006 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2006 Đến : Tổ Dữ liệu - Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Tiếng Nga 1992
  Đại học Đại học Khoa học- Đại học Huế Tin học 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Quản lý giáo dục 2010