Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trung Kiên
(200000.0068)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trung Kiên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  10/33 Chế Lan Viên, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: @@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kế toán

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất khtc
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/07/2003 Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/03/2007 Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán thanh toán, kế toán tài sản
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/03/2008 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Kế toán tài sản và chế độ chính sách, Ban Kế hoạch tài chính - Đại học Huế; Kế toán Trưởng - Trung tâm Đào tạo nguồn tiến sĩ - Đại học Huế Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán thanh toán, kế toán tài sản
  Từ : 01/04/2008 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ kế toán tổng hợp ; Kế toán Trưởng - Trung tâm Đào tạo quốc tế - Đại học Huế; Phó trưởng Ban - Ban Kế hoạch - Tài chính Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán tổng hợp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2001
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Tin học 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2008