Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Cẩm Yến
(140000.0019)

Đại học

13

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  P. Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntcyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Nghiên cứu và thiết kế các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị. - Quản lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm; nghiên cứu các chỉ thị môi trường phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước, nước thải, trầm tích. - Nghiên cứu xử lý nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/03/2012 Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
  Từ : 01/03/2012 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Xây Dựng 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Khoa học môi trường 2010
  Đại học Trường Đại hịc Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2012