Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7608

Hiện trạng và giải pháp cải thiên quản lý vệ sinh môi trường chợ An Cựu, thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh
Liên kết: http://hunre.edu.vn/hre/Tap-chi-so-22-t16216-17161.html

ISBN:978-604-913-964-8

Hiện Trạng thoát nước mưa lũ vùng trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp cải thiện

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X- Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững, 2018
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Lê Quang Cảnh, Trần Đặng Bảo Thuyên

Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Trần Đặng Bảo Thuyên

Hiện trạng chất lượng nước hồ Tịnh Tâm ở thành phố Huế và một số giải pháp cải thiện

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Trần Đặng Bảo Thuyên

Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên

Tạp chí Khoa học, Đại học An Giang Phần Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quang Lộc (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Thị Cẩm Yến

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý hồ Tịnh Tâm trong Kinh thành Huế.

Kỷ yếu hội thảo Sinh viên ngành Môi trường các trường đại học khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học – lần thứ 6, Đại học Yersin Đà Lạt., 2015
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang

Kinh nghiệm từ một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở tỉnh Phú Yên

Kỷ yếu Hội thảo "Biến đổi khí hậu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp ứng phó" - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 2013
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến

AQUAPONICS - Mô hình nuôi trồng rau và thủy sản an toàn cho môi trường và sức khỏe con người

Kỷ yếu Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững lần 2, đại học Nông Lâm - tp HCM, 2012
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến

1859-1388

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của nước một số hồ trong Kinh thành Huế qua các chỉ số dinh dưỡng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu (Chính)
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/0B4EcQSfTDEq2VWFkSVRQVHQtaDQ/view?usp=sharing

Hiện trạng môi trường các hồ trong Kinh Thành Huế và giải pháp cải thiện

Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu;Nguyễn Bắc Giang