Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Bình Tuyên
(210000.0003)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Bình Tuyên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Ngọc Anh, Phú Thượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tuyennxb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Nhà Xuất bản
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2006 Đến : 01/02/2009 NHÀ XUẤT BẢN Hợp đồng làm công tác biên tập viên
  Từ : 01/03/2009 Đến : NHÀ XUẤT BẢN Chuyên viên làm công tác biên tập viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 0000
  Đại học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ngôn ngữ học 2008