Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Kim Xoa
(100000.0030)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905303137
  Email: kimxoa_ax@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Môi trường, Bản đồ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý Kinh tế và Bản đồ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/09/2008 Giảng viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
  Từ : 01/10/2008 Đến : 01/08/2012 Bộ môn Kỹ thuật trắc địa bản đồ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên bộ môn Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
  Từ : 01/09/2012 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó Trưởng Phòng ĐT - KHCN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Địa lý tự nhiên 2004
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Huế Địa lý học 2008