Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Minh Huấn
(200000.0045)

Thạc sĩ

3

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Minh Huấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  số 3 - kiệt 10 đường Trần Quang Khải .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911575159
  Email: pmhuan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin, Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế vpdd
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2001 Đến : 01/12/2003 Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/12/2008 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Quản trị Mạng Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên quản trị mạng
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/04/2014 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Khai thác Công nghệ và Thông tin Khoa học Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phụ trách Tạp chí khoa học Đại học Huế
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/04/2016 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ tạp chí khoa học, công nghệ Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác tạp chí khoa học, công nghệ
  Từ : 01/04/2016 Đến : 01/04/2019 Phó Chánh văn phòng - Văn phòng Đại học Huế Văn phòng Đại học Huế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác văn phòng
  Từ : 01/04/2019 Đến : 01/08/2021 Phó Chánh văn phòng - Văn phòng Đảng - Đoàn thể Văn phòng Đảng - Đoàn thể - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể
  Từ : 01/09/2021 Đến : Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác đoàn thể, tuyên giáo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học - Đại học Huế Tin học 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Quản lý giáo dục 2013