Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Anh Thư
(500000.0095)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  167 Bà Triệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thu.dhyhue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/2008 Đến : 01/02/2009 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CBGD Hợp đồng
  Từ : 01/03/2009 Đến : Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học khoa học Huế Sinh học 2010